Kloakering i det åbne land

Er du en af dem, der bor i det åbne land og dermed ikke kan blive koblet på en offentlig kloak, skal du selv sørge for at rense spildevandet, inden det bliver ledt ud i vandløb eller nedsives i jorden.

Minirens og nedsivning

Vi har stor erfaring inden for etablering og renovering af biologiske minirensningsanlæg og nedsivningsanlæg, som sikrer, at spildevandet bliver renset på bedst mulige måde.

Derved er du også sikker på at efterleve de krav, som er pålagt af EU.

Hvilken løsning, der er bedst, afhænger ofte af ejendommen og økonomiske præferencer. Vi kommer gerne ud og ser på mulighederne hos dig og rådgiver ud fra dine ønsker og behov.

Ærligt arbejde

Hos Kloakmester Finn Pedersen vægter vi ærligt arbejde højt og gør meget ud af at forklare fordele og eventuelle ulemper ved de forskellige metoder.

Indhent tilbud

Ønsker du, at vi skal stå for etableringen eller renoveringen af et minirensnings- eller nedsivningsanlæg hos dig, er du velkommen til at kontakte os på telefon 49 25 19 39.